NoroLim

"Jesteś, który jesteś"

          "Ojcze nasz, który jesteś w niebie..." - te słowa towarzyszą wielu ludziom od urodzenia. Jak często jednak zastanawiamy się nad znaczeniem poszczególnych wersów? Czy prośba "odpuść nam nasze winy" obejmuje naszą pełną świadomość tych win? Czy jesteśmy pewni, że przyjmiemy wszystko, mówiąc "bądź wola Twoja"? Czy przestrzegamy własnego wołania "święć się Imię Twoje"? Czy wiemy, co to znaczy odpuścić winy naszym winowajcom? I wreszcie, czym jest dla nas prośba "zbaw nas ode złego"?

          Koncert "Jesteś, który jesteś" jest wynikiem naszych wieloletnich przemyśleń, wynikiem mnóstwa rozmów z rozmaitymi ludxmi, wynikiem mozolnego zbierania pojedynczych słów tak, by jak najlepiej oddać głębię, jaką dostrzegamy w Modlitwie Pańskiej.

          Pomiędzy utworami czytane sa fragmenty Pisma Świetego - króciutkie wprowadzenia do poszczególnych rozważań. Całość zamyka się finałem, powtarzanymi przez wszystkich zebranych słowami refrenu "Ojcze Nasz" Jego tekst i melodia zostają - jak nam powiedziano - ludziom w pamięci jeszcze długo po wyjściu z kościoła.

 

1. Ojcze nasz [demo]
2. Który jesteś w niebie [demo]
3. Święć się Imię Twoje [demo]
4. Przyjdź Królestwo Twoje [demo]
5. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi [demo]
6. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj [demo]
7. I odpuść nam nasze winy [demo]
8. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom [demo]
9. I nie wódź nas na pokuszenie [demo]
10. Ale nas zbaw ode złego [demo]
 
 "Przyjdź Królestwo Twoje" - fragment koncertu zarejestrowanego 24.02. 2018 w Bazylice OO Franciszkanów w Jaśle.

 

Najbliższe koncerty
pozostałe »